Злочини на ґрунті ненависті щодо ЛГБТ в Україні

Conference 2018

Всеукраїнське дослідження Правозахисного ЛГБТ Центру “Наш світ” за період з початку 2014 по вересень 2016 року виявило 391 випадок порушення прав ЛГБТ в Україні.  Більшу частину задокументованих випадків було зібрано за допомогою інтернет-опитування, проведеного у вересні 2016 року. У преамбулі опитування його учасникам були надані пояснення щодо використаної термінології, щоби вони чітко розуміли відмінність злочинів/інцидентів і дискримінації за ознаками сексуальної орієнтації або ґендерної ідентичності від інших проблем, з якими вони могли стикатися:

Злочини та інциденти на ґрунті гомофобії чи трансфобії – правопорушення, мотивом скоєння яких було упереджене ставлення до людини за ознакою її сексуальної орієнтації або ґендерної ідентичності. Злочинами є кримінальні правопорушення, решта становлять інциденти на ґрунті ненависті.

Дискримінація – нерівне поводження з людиною за будь-якою ознакою, що мало для неї негативні наслідки. Злочини на ґрунті ненависті можна розглядати як крайню форму дискримінації.

Опитуванням було охоплено всю територію України, у т.ч. тимчасово непідконтрольні території. Демографічні та соціальні показники, включені до опитування, показали, що зі злочинами/інцидентами ненависті стикнулися:

– у 2014 році – 109 чоловіків, 14 жінок;

– у 2015 році – 142 чоловіки, 9 жінок, 1 особа іншої статі;

– у 2016 році (перші 9 місяців) – 104 чоловіки, 10 жінок, 2 особи іншої статі.

Переважну більшість респондентів склали чоловіки – це пов’язано, насамперед, з тим, що популярних в Україні інтернет-ресурсів для знайомств і спілкування гомо/ бісексуальних жінок дуже мало, а наявні не дозволяють відсортувати українську аудиторію.

Найбільша кількість кейсів (задокументованих випадків порушень прав ЛГБТ) передбачувано була зафіксована у найбільшому місті країни — Києві; пік кількості інцидентів прийшовся на 2015 рік і склав 40 випадків. Велика кількість випадків також припадає на найбільші за населенням області сходу та півдня країни: Дніпропетровська (48), Харківська (31), Одеська (29), Донецька (29), Запорізька (22). У решті регіонів кількість задокументованих випадків не перевищує 20 за весь описуваний період.

Важливим свідченням на користь того, що злочини та інциденти відбулися саме на підставі сексуальної орієнтації або ґендерної ідентичності, є те, що кількість випадків пограбувань і здирства у порівнянні з іншими типами порушень є незначною. Наприклад, щодо неповнолітніх ЛГБТ у 2014 році було зафіксовано всього 17 випадків злочинів та інцидентів ненависті, серед яких були тільки 4 випадки пограбування чи здирства; у 2015 році з 13 випадків – відповідно, тільки два; у 2016 році на 6 випадків – жодного пограбування або здирства.

Постраждалі дуже рідко зверталися до громадських об’єднань, які захищають права ЛГБТ, причому у приблизно половині випадків вони не отримали від них допомоги. Це може бути пов’язано як с необізнаністю ЛГБТ щодо наявності у їх регіоні неурядових організацій (НУО), які можуть надати таку допомогу, так і з певною недовірою до них. Звернень до правоохоронних органів було більше, але ефективність таких звернень виявилася ще нижчою, ніж у випадку допомоги з боку НУО: у 2014 році отримали допомогу 10 осіб, не отримали – 18; у 2015 році — відповідно, 7 проти 28; у 2016 році — 6 проти 18. Ставлення багатьох респондентів до правоохоронних органів можна охарактеризувати коментарем одного з них до відповіді на запитання “Чи намагалися Ви захистити порушені внаслідок інциденту права?”: “Як можна звертатися за допомогою в поліцію, коли там працюють лише гомофоби та здирники?”

Типи порушень, з якими найчастіше зустрічалися дорослі представники ЛГБТ: образи і словесні погрози (225 випадків); розголошення або загроза розголошення конфіденційної інформації (106); фізичне насильство різного ступеня тяжкості без застосування зброї (103); здирство (76); пограбування (43); дискримінація (42); заподіяння шкоди майну (37); погрози зброєю (30); зґвалтування або інше насильство сексуального характеру (22). Загальна кількість задокументованих порушень перевищує кількість зібраних кейсів через те, що на один випадок могло припадати відразу декілька правопорушень (наприклад, здирство, зазвичай, поєднується з погрозою розголошення конфіденційної інформації).

Щодо порушень прав ЛГБТ з боку правоохоронних органів, то ситуація за перші дев’ять місяців 2016 року (16 випадків) погіршилася у порівнянні з 2015 роком (10 випадків) і досягла рівня 2014 року (16 випадків). Головними типами порушень з боку правоохоронних органів за весь досліджуваний період (42 випадки) були: образи або словесні погрози (26 випадків); розголошення або загроза розголошення конфіденційної інформації (21); здирство (19); фізичне насильство без застосування зброї (11); погрози зброєю (8); заподіяння шкоди майну (8); дискримінація (6); пограбування (5).

Наслідками для потерпілих за досліджуваний період стали:

– психологічна травма — 107 відповідей;

– шкода здоров’ю — 47 відповідей;

– шкода майну — 37 відповідей;

– без наслідків — 33 відповіді.

За період 2014-2016 років Центром “Наш світ” було надано 102 консультації з правових питань для ЛГБТ; у 37 випадках це стосувалося задокументованих кейсів. Більшість тих, хто звертався за правовою допомогою, цікавили питання написання заяв у поліцію за фактом правопорушення на ґрунті гомофобії або трансфобії та способи захисту своїх прав у випадках злочинів та інцидентів на ґрунті ненависті.

За період січень-липень 2017 року моніторинговою мережею Центру «Наш світ» було задокументовано 117 кейсів; нашими експертами було надано більше 50 правових консультацій. Одна справа щодо злочинів на ґрунті ненависті знаходиться в стадії слідства і одна розглядається в суді.

Детальнішу інформацію про становище ЛГБТ в Україні та злочини на ґрунті ненависті можна знайти у звітах «Крига скресла. Становище ЛГБТ в Україні у 2015 р.», «Новий початок. Становище ЛГБТІ в Україні у 2016 р.», «Обличчя ненависті. Злочини та інциденти на ґрунті гомофобії і трансфобії в Україні у 2014-2016 роках», які доступні на веб-сайті Центру «Наш світ» www.gay.org.ua

На нашій Facebook сторінці https://www.facebook.com/nashmircenter/ ми публікуємо поточну інформацію.