Легалізація одностатевого партнерства в контексті соціальної політики

Березень 6, 2017 | Інші аналітичні публікації, ЗМІ

Магістерська дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності «Соціальна робота» Кафедри Соціології Національного технічного університету України «Київський Політехнічний Інститут». Автор – Коренева Анна Миколаївна.

Об’єкт дослідження – одностатеві партнерства як соціальний феномен.

Мета дослідження – виявити потенційні виклики або можливості впровадження соціальної політики щодо легалізації одностатевого партнерства на концептуальному на прикладному рівнях.

Досягнення мети передбачається за умови виконання поставлених завдань:

– дослідити феномен одностатевого партнерства як предмет вивчення в науковій літературі;

– проаналізувати закордонний досвід легалізації одностатевого партнерства;

– визначити основні виклики соціальної політики щодо питань легалізації одностатевих партнерств в Україні;

– емпірично дослідити шляхи здійснення соціальної політики щодо легалізації одностатевого партнерства методом глибинних інтерв‘ювань експертів;

– окреслити перспективи і визначити шляхи легалізації одностатевого партнерства в Україні на основі аналізу висновків опитаних експертів.