Опитувальник ЄС для України: ЛГБТК вимір

25 Квітня, 2022 | Новини

Як вам, мабуть, відомо, Європейський Союз зробив перший крок до надання нашій державі статусу кандидата у члени ЄС — український уряд отримав спеціальну анкету, що дозволяє оцінити ступінь готовності потенційного кандидата на членство до початку процесу вступу в ЄС. Цей опитувальник складається з двох частин: у першій оцінюється відповідність країни, що бажає вступити до ЄС, політичним та економічним критеріям членства, а у другій — здатність цієї країни виконувати обов’язки членства у відповідності до чинного законодавства і політики ЄС.

Такі опитувальники отримують всі країни-кандидати в ЄС перед наданням їм такого статусу, і для кожної країни така анкета складається індивідуально. Зазвичай, вони нараховують кілька тисяч питань. Український уряд вже заповнив та передав ЄС першу частину анкети, що складається з 374 запитань — і вісім з них прямо стосуються інтересів ЛГБТК спільноти. Насправді, це немало — ЛГБТК питання дійсно стали вже невід’ємною складовою як зовнішньої, так і внутрішньої політики ЄС. Жодна країна-кандидат у члени ЄС тепер не може розраховувати на вступ до цієї організації без вирішення певних принципових для всього Союзу ЛГБТК питань, навіть попри те, що вони ще не вирішені в окремих повноправних членах ЄС. Ситуація у цій сфері змінюється, і Європейський Союз не хоче, щоб його нові члени підсилили спротив сучасним стандартам у сфері захисту прав ЛГБТК, який спостерігається з боку чинних урядів таких країн ЄС як Угорщина та Польща.

У другій частині анкети таких питань усього два: якщо загальна політика Євросоюзу є дуже дружньою до ЛГБТК людей, то загальне законодавство ЄС суттєво відстає у цій сфері від поточних тенденцій.

Центр «Наш світ» вирішив зробити свій внесок до розгляду цієї анкети інституціями Євросоюзу та відповів у межах своєї компетенції на ті запитання, що прямо стосуються захисту прав ЛГБТК людей в Україні. Врешті-решт, саме ми, ще десять років тому, зробили український переклад та всіляко популяризували найперший документ із захисту прав ЛГБТК в межах усієї Європи — Рекомендацію CM/Rec(2010)5 Комітету Міністрів державам-членам щодо заходів по боротьбі з дискримінацією за ознаками сексуальної орієнтації або ґендерної ідентичності Ради Європи, — який згадується і в нинішній анкеті ЄС для України. Ми повідомимо свою думку Представництву ЄС в Україні.